Propozice TAL 2010/2011

Pozvánka

Propozice

 

Rozpis soutěže

 

1.       Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.
2.          Systém a)    Třebíčskou amatérskou ligu hrají tříčlenná družstva neregistrovaných sportovců systémem každý s každým jednokolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. V podzimní a jarní části dále budou sehrány   dva turnaje družstev.   Hraje se  v disciplině 60 hs. 
3.       Bodové hodnocení a)    Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě tříčlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady tři body. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)    Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě tříčlenného družstva přichází do úvahy skóre v rozmezí: 4:0…3,5:0,5 ….2:2…0:4

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 4:0 nebo 3,5:0,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)    Družstva jsou řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy

f)    Jednotlivé turnaje budou bodovány dle Soutěžního řádu 6.10. Do tabulky získá družstvo počet bodů dle umístění v turnaji

6.9               Bodování a nasazení při turnajích družstev

6.10.1       Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva v turnaji vyšší celkový výkon družstva.

6.10.2       Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem hodů bez poražených kuželek.

6.10.3       Za 1. místo v turnaji se družstvu přiznají 5 bodů. Každé další družstvo v pořadí získá o půl bodu méně než družstvo předchozí.

6.10.4       O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z prů­mě­ru drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva.

6.10.5       Nasazení hráčů při turnaji družstev. Písmena se přiřazují družstvům dle aktuální tabulky od nejhoršího písmeno A k nejlepšímu písmeno J.

                Dráha č.1       Dráha č.2       Dráha č.3       Dráha č.4

1.série          A1                   B1                   C1                   D1

2.série          E1                   F1                   G1                  H1

3.série          I1                    J1                   K2                  A2

4.série          B2                   C2                   D2                   E2

5.série          F2                   G2                  H2                  I2

6.série          J3                   K3                  A3                   B3

7.série          C3                   D3                   E3                   F3

8.série          G3                  H3                  I3                    J3

9.série          K3                                                                 

4.          Startují Za družstvo mohou nastoupit pouze závodníci kteří nejsou na žádné soupisce družstva v soutěži organizované Českou kuželkářskou asociací pro daný soutěžní ročník. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník nebo závodnice může v průběhu soutěže startovat jen za jedno družstvo.