Download

České kuželky 1937-2007

ČKA – Ekonomická směrnice ČKA od 1.1.2014
ČKA – Pravidla kuželkářského sportu od 1.9.2015
ČKA – Přestupní řád ČKA od 1.7.2010
ČKA – Přílohy STP od 1.9.2015
ČKA – Řád rozhodčích od 1.9.2016
ČKA – Registrační řád CKBF od 1.7.2013
ČKA – Směrnice o poskytování cestovních náhrad od 1.1.2014
ČKA – Směrnice rozhodčích od 1.12.2016
ČKA – Směrnice trenérů od 1.7.2006
ČKA – Soutěžní řád kuželkářského sportu od 1.9.2016
ČKA – Správní a disciplinární řád od 1.4.2012
ČKA – Statut ČKA od 1.1.2010
ČKA – Technické předpisy ČKA od 1.7.2012

 

Diplomka Markéta upravená pro školení
Jak hrát kuželky – ekniha
Jak se naučit hrát kuželky – John
Metodika kuželkářského sportu – Basny
Morální kodex reprezentanta
Návštěvní řád – vzor
Roční tréninkový cyklus – Parkan
Roční tréninkový cyklus kuželkáře – Parkan
Trenér a trénink v kuželkách – Lauer
Trénikový proces v KS – Holoubková
Unifittest – Cahová

 

SCI – KP 32 A 100-1 – Controlcenter II – návod k obsluze
SCI – Návod k obsluze a údržbě kuželkářských drah