Historie kuželkářského sportu v Třebíči

Kronika kuželkářského klubu TJ BOPO Třebíč od r. 1938 do r. 1975
Kronika kuželkářského klubu TJ Třebíč od r. 1950 do r. 1977
Něco málo z historie třebíčských kuželek

Padesát let kuželek v Třebíči
Výsledky třebíčských hráčů v zahraničí