Propozice TAL 2016/2017

Pozvánka

Propozice

 

Rozpis soutěže

 

1.       Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.
2.          Systém a)    Třebíčskou amatérskou ligu hrají tříčlenná družstva neregistrovaných sportovců systémem každý s každým jednokolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. V podzimní a jarní části dále budou sehrány   dva turnaje družstev.   Po odehrání základní čísti soutěže másleduje play off dle rozlosování. Hraje se  v disciplině 60 hs.  Pouze finálove a utkání o umístění na třetím a čtvrtém míatě se hraje na 150 hs.
3.       Bodové hodnocení a)    Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě tříčlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady tři body. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)    Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě tříčlenného družstva přichází do úvahy skóre v rozmezí: 4:0…3,5:0,5 ….2:2…0:4

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 4:0 nebo 3,5:0,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)    Družstva jsou řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy

f)    Jednotlivé turnaje budou bodovány dle Soutěžního řádu 6.10. Do tabulky získá družstvo počet bodů dle umístění v turnaji

Bodování a nasazení při turnajích družstev

Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva v turnaji vyšší celkový výkon družstva.

Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem hodů bez poražených kuželek.

Za 1. místo v turnaji se družstvu přiznají 4 bodů. Každé další družstvo v pořadí získá o půl bodu méně než družstvo předchozí.

O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z prů­mě­ru drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva.

Nasazení hráčů při turnaji družstev. Písmena se přiřazují družstvům dle aktuální tabulky od nejhoršího písmeno A k nejlepšímu písmeno H.

 

                         Dráha č.1  Dráha č.2   Dráha č.3     Dráha č.4

1.série      16:30       A1           B1           C1           D1

2.série      17:00       E1           F1            G1           H1

3.série      17:30       D2           C2           B2           A2

4.série      18:00       H2           G2           F2            E2

5.série      18:30       A3           B3           C3           D3

6.série      19:00       E3           F3            G3           H3

 

 

 

4.          Startují Za družstvo mohou nastoupit pouze závodníci, kteří nejsou na žádné soupisce družstva v soutěži organizované Českou kuželkářskou asociací pro daný soutěžní ročník. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodníci nebo závodnice mohou v průběhu soutěže startovat jen za jedno družstvo.