Propozice TAL 2013/2014

Pozvánka

Propozice

 

Rozpis soutěže

 

1.       Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.
2.          Systém a)    Třebíčskou amatérskou ligu hrají tříčlenná družstva neregistrovaných sportovců systémem každý s každým jednokolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. V podzimní a jarní části dále budou sehrány   dva turnaje družstev.   Hraje se  v disciplině 60 hs. 
3.       Bodové hodnocení a)    Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě tříčlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady tři body. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)    Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě tříčlenného družstva přichází do úvahy skóre v rozmezí: 4:0…3,5:0,5 ….2:2…0:4

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 4:0 nebo 3,5:0,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)    Družstva jsou řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy

f)    Jednotlivé turnaje budou bodovány dle Soutěžního řádu 6.10. Do tabulky získá družstvo počet bodů dle umístění v turnaji

6.9               Bodování a nasazení při turnajích družstev

6.10.1       Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva v turnaji vyšší celkový výkon družstva.

6.10.2       Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem hodů bez poražených kuželek.

6.10.3       Za 1. místo v turnaji se družstvu přiznají 5 bodů. Každé další družstvo v pořadí získá o půl bodu méně než družstvo předchozí.

6.10.4       O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z prů­mě­ru drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva.

6.10.5       Nasazení hráčů při turnaji družstev. Písmena se přiřazují družstvům dle aktuální tabulky od nejhoršího písmeno A k nejlepšímu písmeno J.

 

                     zahájení   Dráha č.1                Dráha č.2 Dráha č.3        Dráha č.4

1.série      16:00       A1           B1           C1          

2.série      16:30       D1                           E1           F1

3.série      17:00       G1           H1           I1             J1

4.série      17:30       K1           A2           B2           C2

5.série      18:00       D2           E2           F2            G2

6.série      18:30       H2           I2             J2            K2

7.série      19:00                       A3           B3           C3

8.série      19:30       D3           E3           F3            G3

9.série      20:00       H3           I3                 J3            K3

 

4.          Startují Za družstvo mohou nastoupit pouze závodníci, kteří nejsou na žádné soupisce družstva v soutěži organizované Českou kuželkářskou asociací pro daný soutěžní ročník. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník nebo závodnice může v průběhu soutěže startovat jen za jedno družstvo.