Propozice TAL 2018/2019

Pozvánka

Propozice

 

Rozpis soutěže

1.       Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.
2.          Systém a)    Třebíčskou amatérskou ligu hrají tříčlenná družstva neregistrovaných sportovců systémem každý s každým jednokolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. V podzimní a jarní části dále budou sehrány dva turnaje družstev.   Po odehrání základní čísti soutěže následuje play off dle rozlosování. Hraje se v disciplině 60 hs.  Nově jsou u čtvtfinále a semifinále  odvety. Finálove a utkání o umístění na třetím a čtvrtém místě se hraje na 120 hs.
3.       Bodové hodnocení a)    Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě tříčlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady tři body. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)    Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě tříčlenného družstva přichází do úvahy skóre v rozmezí: 4:0…3,5:0,5 ….2:2…0:4

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 4:0 nebo 3,5:0,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)    Družstva jsou řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy

f)    Jednotlivé turnaje budou bodovány dle Soutěžního řádu 6.10. Do tabulky získá družstvo počet bodů dle umístění v turnaji

 

Bodování a nasazení při turnajích družstev

Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva v turnaji vyšší celkový výkon družstva.

Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem hodů bez poražených kuželek.

Za 1. místo v turnaji se družstvu přiznají 4 bodů. Každé další družstvo v pořadí získá o půl bodu méně než družstvo předchozí.

O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z prů­mě­ru drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva.

Nasazení hráčů při turnaji družstev. Písmena se přiřazují družstvům dle aktuální tabulky od nejhoršího písmeno A k nejlepšímu písmeno H.

 

 

 

 

                          Dráha č.1   Dráha č.2   Dráha č.3     Dráha č.4

1.série      16:30       A1           B1           C1           D1

2.série      17:00       E1           F1            G1           H1

3.série      17:30       D2           C2           B2           A2

4.série      18:00       H2           G2           F2            E2

5.série      18:30       A3           B3           C3           D3

6.série      19:00       E3           F3            G3           H3

 

g)    Definice náhlé smrti pro play off

Při remíze, při součtu z obou utkání odehrají oba poslední hráči, ve finále poslední čtyři střídavě po jednom hodu sérii tří hodů do plných – vítězí družstvo jehož hráč v sérii porazil vyšší počet kuželek. Pokud docílí hráči v sérii tří hodů shodného výkonu, vymění si vzájemně dráhy a odehrají další sérii. V případě opakované rovnosti se postupuje obdobně až do rozhodnutí. Hrát začíná vždy hráč hrající na levé dráze.

 

4.          Startují Za družstvo mohou nastoupit pouze závodníci, kteří nejsou na žádné soupisce družstva v soutěži organizované Českou kuželkářskou asociací pro daný soutěžní ročník. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodníci nebo závodnice mohou v průběhu soutěže startovat jen za jedno družstvo.

U utkání play off nepřipadá v úvahu odložení utkání. U základních kol jen ve výjimečných případech.