Propozice TAL 2019/2020

Pozvánka

Propozice

 

Rozpis soutěže

1.      Pořadatel

2.      Předpis

 

Pořadatelem soutěže je TJ Třebíč – oddíl kuželek.

Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.

 
3.        Systém a)    Třebíčskou amatérskou ligu hrají tříčlenná družstva neregistrovaných sportovců systémem každý s každým jednokolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. V podzimní a jarní části dále budou sehrány dva turnaje družstev.   Po odehrání základní čísti soutěže následuje play off dle rozlosování. Hraje se v disciplině 60 hs. Nově jsou u čtvtfinále a semifinále odvety. Finálove a utkání o umístění na třetím a čtvrtém místě se hraje na 120 hs.  
4.      Bodové hodnocení a)   Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě tříčlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady tři body. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)   Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě tříčlenného družstva přichází do úvahy skóre v rozmezí: 4:0…3,5:0,5 ….2:2…0:4

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 4:0 nebo 3,5:0,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)   Družstva jsou řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy

f)    Jednotlivé turnaje budou bodovány dle Soutěžního řádu 6.10. Do tabulky získá družstvo počet bodů dle umístění v turnaji

 

Bodování a nasazení při turnajích družstev

Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva v turnaji vyšší celkový výkon družstva.

Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem hodů bez poražených kuželek.

Za 1. místo v turnaji se družstvu přiznají 4 bodů. Každé další družstvo v pořadí získá o půl bodu méně než družstvo předchozí.

O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z prů­mě­ru drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva.

Nasazení hráčů při turnaji družstev. Písmena se přiřazují družstvům dle aktuální tabulky od nejhoršího písmeno A k nejlepšímu písmeno H.

                          Dráha č.1 Dráha č.2   Dráha č.3     Dráha č.4

1.série      16:30       A1           B1           C1           D1

2.série      17:00       E1           F1            G1           H1

3.série      17:30       D2           C2           B2           A2

4.série      18:00       H2           G2           F2            E2

5.série      18:30       A3           B3           C3           D3

6.série      19:00       E3           F3            G3           H3

 

g)    Definice náhlé smrti pro play off

Při remíze, při součtu z obou utkání odehrají oba poslední hráči, ve finále poslední čtyři střídavě po jednom hodu sérii tří hodů do plných – vítězí družstvo jehož hráč v sérii porazil vyšší počet kuželek. Pokud docílí hráči v sérii tří hodů shodného výkonu, vymění si vzájemně dráhy a odehrají další sérii. V případě opakované rovnosti se postupuje obdobně až do rozhodnutí. Hrát začíná vždy hráč hrající na levé dráze.

 

 
5.        Startují

 

 

 

6.        Námitky

Členové družstva mohou být hráči registrovaní kuželkářskými svazy ČR a Evropských států, (funkcionáři, rozhodčí, trenéři), kteří však v daném soutěžním ročníku neodehráli ani jeden hod v mistrovských soutěžích družstev a jednotlivců těmito svazy organizovanými, včetně dorostu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodníci nebo závodnice mohou v průběhu soutěže startovat jen za jedno družstvo.

 

Námitky proti průběhu soutěže řeší vedoucí soutěže. Odvolacím orgánem je výbor TJ Třebíč.

 

U utkání play off nepřipadá v úvahu odložení utkání. U základních kol jen ve výjimečných případech.