Propozice BOPO 2017/2018

Propozice

 

Rozpis 38. ročníku Ligy neregistrovaných v kuželkách 2017/2018

 

 Pořadatel :                     Kuželkářský oddíl TJ BOPO Třebíč

 

Místo konání :                Kuželna TJ BOPO Třebíč

 

Účastníci :                    

KK Tučňáci Třebíč

Číhalín

Sršni

Mimoni

Střítež A

Říza Team

Mloci

Střítež B

 

Termín konání :            

a)       ZÁŘÍ 2017 – KVĚTEN 2018.

b)       Hracím dnem je pátek

c)       Začátky utkání jsou stanoveny od 17,00 a 19,00

d)       Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze „Rozlosování soutěžního ročníku“

 

Vedoucí soutěže :          

Vladimír Kantor     mob. 606 24 00 10                                                                                                       

mail: kktucnacitrebic@ktucnacitrebic.cz

 

Předpis :                        

Hraje se podle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků

 

Systém :                        

Čtyřčlenná družstva hrají systémem každý s každým dvoukolově formou jednozápasu dle rozlosování. Disciplína 60 HS. Družstvo uvedené v rozpisu na prvním místě se považuje za domácí a každý hráč tohoto družstva začíná svůj start na dráze č. 1.

 

Startují :                      

Za neregistrovaného hráče pro tuto soutěž považuje ten, kdo v současném soutěžním ročníku neodehrál za kterékoli družstvo jakéhokoli kuželkářského oddílu žádný start v mistrovské soutěži řízené ČKA a krajskými kuželkářskými svazy včetně dorostu.

Za hráče daného družstva se považuje hráč, který za družstvo uskutečnil start (část startu) a tento hráč již může hrát pouze za toto družstvo.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

 

Přihláška :                     

Družstvo zašle na adresu vedoucího soutěže nejpozději do 10. září 2017 přihlášku se soupiskou.

 

Startovné :                    

3.500,– Kč za celý ročník. Splatné v den prvního stratu na kuželně v hotovosti.

 

Rozhodčí :                     

Rozhodčím zápasu je dozor a obsluha ASK. Jejich rozhodnutí jsou závazná pro všechny

 

Časový limit :                

Je podle pravidel stanoven na 12 minut čisté hry. Po uplynutí času nebudou sražené kuželky počítány. Každý hráč má nárok na 5 cvičných hodů

 

Začátky utkání :            

Čekací doba vzhledem k dobře pracujícím automatům není a družstva jsou povinna být na kuželně minimálně 10 minut před plánovaným začátkem utkání. Pokud se družstvo k zápasu nedostaví, prohraje kontumačně 0:6 a soupeři se započítá výhra 6:0. kuželky počítány. Každý hráč má nárok na 5 cvičných hodů

 

Bodování zápasu :         

Hráč, který dosáhne v porovnání se svým soupeřem vyššího výkonu získá 1 bod. Při stejném výkonu získají oba hráči po 0,5 bodu, za nižší výkon se přiznává 0 bodů. Družstvo, které dosáhne v součtu vyššího počtu poražených kuželek získá 2 body, při stejném výkonu se oběma družstvům přiznává 1 bod, za nižší výkon 0 bodů. Vítězem utkání se stává družstvo, s vyšším celkovým počtem získaných bodů. Celkový výsledek se vyjádří jako poměr – skóre – celkového počtu bodů domácího a hostujícího družstva (např. 6:0, 4:2, 3:3, 2:4, 0:6 atd.). Na základě tohoto výsledku se do tabulky pořadí družstev přiznají: vítězi 2 body, poraženému 0 bodů, při stejném počtu po 1 bodu obou družstvům. O celkovém umístění družstva rozhoduje počet získaných bodů, pak vyšší rozdíl celkového skóre a teprve pak vyšší průměr poražených kuželek.

 

Hodnocení :                  

V případě rovnosti počtu bodů v konečné tabulce po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále pak vyšší průměr z průměru drah, další kritérium slouží počet získaných bodů, skóre a dále pak vyšší průměr z průměru drah ze vzájemných zápasů.

 

Soutěž jednotlivců :     

Do soutěže jednotlivců budou zařazeni všichni hráči a hráčky, kteří odehrají minimálně 2/3 zápasů svého družstva.

 

Průběh zápasu :             

Před zahájením zápasu napíše vedoucí družstva sestavu na tabuli a do tiskopisu pro zápis o utkání. Vedoucí družstva označeného jako domácí zapisuje sestavu jako první. Pořadí hráčů nemůže být během utkání měněno.

 

Střídání hráčů :             

Je povoleno střídat jedenkrát v utkání a to kdykoliv. Vystřídaný hráč již nesmí zasáhnout do hry. Pokud se hráč zraní nebo není k dispozici náhradník (nebo družstvo střídání již vyčerpalo) zapíše se zraněnému hráči výsledek v době zranění.

 

Upozornění :                 

Vedoucí jednotlivých družstev upozorňujeme, že za sezonu může 2x odložit utkání s podmínkou odehrání po dohodě se soupeřem nejpozději do následujících čtrnácti dní. Neodehrání utkání v termínu, stejně jako třetí a další odložení bude trestáno pokutou 200,- Kč. Pokuta bude placena vedoucímu soutěže.

 

Ostatní :                        

Na kuželně bude umístěna výsledková tabule, která bude průběžně informovat o stavu soutěže. Výsledky budou také na internetové adrese www.kktucnacitrebic.cz.

 

O umístění :                  

Po skončení základní části odehrají družstva na pátém až posledním místě turnaj o umístění. Před zahájením turnaje si týmy vylosují pořadí, ve kterém budou nastupovat. Na dráhy se nastupuje řetězovým způsobem. První hráč vylosovaného tymu číslo 1 nastoupí na dráhu číslo 1. Po odehrání 30 hodů (15 hodů do plných a 15 hodů dorážky) přechází na dráhu číslo 2 a na dráhu číslo 1 nastupuje první hráč vylosovaného týmu číslo 2, atd. Pořadí určuje počet sražených kuželek. V případě rovnosti dosažených kuželek rozhoduje lepší dorážka a při shodě dorážky rozhoduje menší počet chyb.

 

Finále :                         

Na závěr soutěže odehrají první čtyři družstva v tabulce finále o přeborníka okresu. Před zahájením finále si týmy vylosují pořadí, ve kterém budou nastupovat. Na dráhy se nastupuje řetězovým způsobem. První hráč vylosovaného tymu číslo 1 nastoupí na dráhu číslo 1. Po odehrání 30 hodů (15 hodů do plných a 15 hodů dorážky) přechází na dráhu číslo 2 a na dráhu číslo 1 nastupuje první hráč vylosovaného týmu číslo 2, atd. Pořadí ve finále určuje počet sražených kuželek. V případě rovnosti dosažených kuželek rozhoduje lepší dorážka a při shodě dorážky rozhoduje menší počet chyb.

 

Vyhlášení :                    

Po skončení finále bude vyhlášeno:

 1. a) Pořadí družstev ve finále
 2. družstvo – 1000,- Kč
 3. družstvo – 700,- Kč
 4. družstvo – 500,- Kč
 5. b) Pořadí jednotlivců v základní části
 6. místo – 400,- Kč
 7. místo – 300,- Kč
 8. místo – 200,- Kč
 9. c) Nejlepší plné v základní části – 200,- Kč
 10. d) Nejlepší dorážka v základní části – 200,- Kč
 11. e) Nejlepší jednotlivec finále
 12. f) Čulibrk finále